DANE FIRMY                        » więcej
GDZIE JESTEŚMY               » powiększ

tworzywa sztuczne i kauczuk
Drukuj Email
INSTRUKCJE OBSŁUGI
12 PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

 • Przed każdym użyciem i po użyciu oczyść i sprawdź powierzchnie gumowe w celu wykrycia rozdarć, pęknięć czy też innych uszkodzeń
 • Zawsze używaj właściwego rozmiaru korka dopasowanego do średnicy rury, kanału
 • Zawsze używaj właściwych urządzeń pomiarowych ciśnienia
 • Podczas pracy używaj ubrań ochronnych i innego wyposażenia dla zapewnienia bezpieczeństwa
 • Przed użyciem korka sprawdź jakie mogą wystąpić siły wypychające w rurze
 • W wypadku, gdy ciśnienie wypychające występuje zachowaj czujność podczas pracy i redukuj ciśnienie poza korkiem aby nie przekroczyć wartości krytycznych
 • Przed wyjęciem korka z rury (całkowitym spuszczeniem powietrza z korka) ciśnienie zewnętrzne powinno być maksymalnie zredukowane
 • Zabezpieczaj korek przed działaniem chemikaliów
 • Przed użyciem oczyść powierzchnie rury czy też kanału, które mają być zamykane
 • Upewnij się, że korek jest właściwie umiejscowiony wewnątrz rury
 • Nigdy nie przekraczaj dozwolonego ciśnienia pompowania
 • Pozostawaj w bezpiecznej odległości od napompowanego urządzenia .

 

 

 


 
na vrh