Drukuj
MISJA, WIZJA I WARTOŚCI
Misja Savatech d.o.o.

Tworzymy kompleksowe rozwiązania w obszarach, gdzie mogą mieć zastosowanie przemysłowe wyroby gumowe oraz opony.Wizja Savatech d.o.o.

Do 2011 firma Savatech będzie w pierwszej trójce dostawców pod względem przychodów ze sprzedaży wyrobów niszowych w Europie. Prognozuje się roczny wzrost obrotów średnio o 8,9 %, oraz zwrot z zaangażowanego kapitału na poziomie 13,8%. Jakość naszych produktów będzie porównywalna z jakością wyrobów najlepszych konkurentów. Spółka Savatech będzie najbardziej elastycznym partnerem do współpracy w zakresie swoich wyrobów niszowych.

Będziemy grupą profesjonalnych, kreatywnych oraz zmotywowanych pracowników budujących przyszłość firmy poprzez wzmacnianie jej przewagi konkurencyjnej.

Savatech ze względu na swój globalny charakter stanie się jednym z najbardziej solidnych filarów finansowych grupy SAVA.


Wartości Savatech d.o.o.

  • Profesjonalizm, wiedza i wykształcenie pracowników
  • Efektywność w działaniu
  • Lojalność korporacyjna
  • Spełnianie oczekiwań klientów
  • Wysoka jakość produktów i usług
  • Społeczna odpowiedzialność firmy
  • Dynamika, bystrość oraz niepowtarzalność