Print Email

MISJA, WIZJA I WARTOŚCI

 

Misja

Tworzymy kompleksowe rozwiązania w obszarach, gdzie mogą mieć zastosowanie przemysłowe wyroby gumowe oraz opony.

 

Wizja

Staniemy się partnerem dla naszych klientów. Jakość naszych produktów będzie porównywalna z jakością wyrobów najlepszych konkurentów. Będziemy najbardziej elastycznym partnerem do współpracy w zakresie wyrobów niszowych.
Będziemy grupą profesjonalnych, kreatywnych oraz zmotywowanych pracowników budujących przyszłość firmy poprzez wzmacnianie jej przewagi konkurencyjnej.

 

Główne cele trategiczne

  • zwiększenie skali działalności
  • utworzenie siedziby Labore w Kranj jako głównego (ale nie jedynego) centrum produkcyjno-logistycznego skoncentrowanego na produktach o wysokiej wartości dodanej
  • adekwatny rozwój własnej sieci sprzedaży zagranicznej
  • ulokowanie produkcji wyrobów o niskiej wartości dodanej w innych oddziałach produkcyjnych (offtake, współpraca itp.)
  • wysoka jakość produktów i usług
  • aktywne zaangażowanie w poszukiwanie i wdrażanie nowych produktów
  • wzrost w dostarczaniu usług

 

Wartości


DOSKONAŁOŚĆ
Doskonałość osiągana jest we wszystkim co robimy. Jest to siła napędzająca ciągłego doskonalenia i stałego wzrostu.


KREATYWNOŚĆ
Kształtujemy stymulujące środowisko pracy, które wyzwala kreatywność oraz umożliwia dalszy rozwój możliwości pracowników.


WIEDZA
Nasi pracownicy są zmotywowani żeby odnosić sukcesy oraz zdobywać i wykorzystywać swoją wiedzę w pracy zespołowej.


INTEGRACJA
Działamy uczciwie i etycznie, respektując umowy.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Z odpowiedzialnym podejściem do naszych celów, współpracowników oraz środowiska społecznego i naturalnego wdrażamy zasady nieustannego rozwoju.


na vrh