DANE FIRMY                        » więcej
GDZIE JESTEŚMY               » powiększ

tworzywa sztuczne i kauczuk
Drukuj Email
TAŚMY TRUDNOŚCIERALNE


Transportowanie wielkogabarytowego, ostrokrawędziastego materiału, a także materiałów sypkich o wysokim stopniu twardości, oraz stosowanie technik czyszczenia taśmy opartych na bazie skrobaków, prowadzi do szybkiego zużywania się okładek nośnych.
SAVA proponuje konstrukcje okładek nośnych i bieżnych, wykonanych ze specjalnie opracowanych typów mieszanek.
Dzięki zastosowaniu nowych technologii zmniejszyliśmy do minimum podatność okładek na ścieranie, przez co, min. proces oczyszczania taśmy nie prowadzi do nadmiernie szybkiego jej zużycia i uszkodzeń powierzchniowych.

alt

Budowa taśmy SAVA z okładkami klasy „W” , „WH” oraz „WL”

 • zmodyfikowany, dwu – lub – wieloprzekładkowy rdzeń typu EP ( poliestrowy wątek + poliamidowa osnowa),
 • specjalna amortyzująca, pośrednia warstwa gumy z wysoką odpornością na rozwarstwianie,
 • skrajnie odporne na ścieranie okładki (<70mm3) w klasie „W”
 • wysoki stopień odporności okładek na ścieranie oraz właściwości antyadhezyjne ( < 90mm3; twardość75±5oShoreA) w klasie „WH”
 • oraz trzeci typ taśmy o podwyższonej ścieralności w klasie WL(<50mm3)

W zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz zastosowania wyróżniamy 2 typy taśm o wysokich parametrach odporności na ścieranie:
 • typ „W” – do transportu niezwykle twardego, trącego materiału ( piasku kwarcowego, suchego gipsu syntetycznego, stłuczki szklanej itp.)
 • typ „WH” – do transportu bardzo twardego materiału, o ostrych, nieregularnych krawędziach oraz przy często powtarzanych procedurach mechanicznego czyszczenia taśmy
 • typ „WL”- do transportu niezwykle twardego materiału lub gdy taśma jest narażona na zużycie poprzez zamocowane systemy czyszczący.

Taśmy SAVA mają podstawowe zastosowanie w:
 • transporcie żużlu i pochodnych,
 • transporcie gipsów syntetycznych (REA),
 • transporcie stłuczki szklanej, obsłudze pieców w hutach szkła,
 • transporcie piasków kwarcowych i wyrobów zawierających kwarc,
 • transporcie wznoszącym dla materiałów przylegających,
 • transporcie glinek, iłów itp.

alt

Taśmy SAVA używane są w następujących segmentach przemysłu:
 • elektrociepłowniach, ciepłowniach, zakładach utylizacji odpadów i śmieci,
 • zakładach przetwarzania gipsów – np. produkcja płyty kartonowo gipsowej,
 • recycling’u, zakładach przerobu szkła i surowców mineralnych,
 • zakładach przerobu gliny i pochodnych,
 • cegielniach,
 • ...
 • i w Twojej firmie.

Zalety:
 • zminimalizowanie i ograniczenie podatności na uszkodzenia mechaniczne i skutki wycierania,
 • długotrwała eksploatacja przy systematycznym oczyszczaniu powierzchni skrobakami w, tym wykonanych z metali , ceramicznych, szczotkowych itp.
 • bardzo dobra elastyczność poprzeczna – łatwo układa się w rynnie,
 • wysoka odporność na rozwarstwienia,
 • niskie koszty eksploatacyjne,
 • niskie koszty niezliczonej liczby połączeń: na gorąco , na zimno lub mechanicznych jak w przypadku zwykłej taśmy typu EP,
 • atrakcyjna cena w relacji do korzyści eksploatacyjnych,
 • niska rozciągliwość przy 10% obciążeniu roboczym,
 • wykonana zgodnie z normą DIN 22102,
 • odporna na wpływ warunków atmosferycznych i środowiskowych,
 • zalewane obrzeża.

alt

Typowe szerokości taśm:
 • 500, 650, 800, 1000, 1200, 1300, 1400, 1600, 1800, 2000mm
 • Szerokości w wymiarach nie metrycznych ( kraje anglosaskie) oraz nietypowe na żądanie.

Informacje techniczno – handlowe:
 • Taśmy oferujemy w przedziale wytrzymałości od EP 400N/mm do EP 3150N/mm (przy zachowaniu minimum produkcyjnego).
 • Grubość okładek na życzenie.
 • Okładki w zależności od potrzeb w klasie „W” lub „WH” lub „WL”


alt

alt alt

 
na vrh