Print Email

TAŚMY OLEJO I TŁUSZCZOODPORNE


Oleje i tłuszcze mają niezwykle niszczący wpływ na gumę. Materiały zawierające związki olejo i ropopochodne są bardzo często transportowane przy pomocy przenośników taśmowych. Aby wyeliminować zjawisko uszkodzeń okładek wynikające z reakcji agresywnego środowiska z warstwą gumy, należy zastosować specjalistyczne mieszanki, z których, wykonane są okładki taśm. Nie wszystkie substancje olejo i smaropochodne mają jednakowy wpływ na elastomery kauczuku, dlatego też inżynierowie SAVA opracowali różne typy mieszanek spełniające te wymagania.

 

TYP TAŚMY ZASTOSOWANIE
MOR Średnia olejo i tłusczoodporność okładki. Przeznaczona do transportu materiałów o małej zawartości oleji i tłuszczy zwierzęcych i roślinnych ( ziarna, rzepak i pasza, kompost, trociny).
MG Średnia olejo i tłusczoodporność okładki (przeznaczona do transportu jak w przypadku taśm MOR) ze średnią odpornością gumy między przekładkowej, używana przy taśmach typu sliding i ciętymi brzegami. Przeznaczona do transportu materiałów, gdzie pojawia się agresywny materiał na okładce bieżnej i na brzegach taśmy.
MOR PLUS Taśma z zalewanymi brzegami używana przy transporcie materiałów zawierających oleje roślinne. Taśma znajduje swoje zastosowanie w przemysle przetwarzajaym ziarna, produkty sojowe, cellulose, wiórki drzewne oraz nawozy.
MG PLUS Olejo I tłusczoodporna okładka ze średnią odpornością gumy między przekładkowej, przeznaczona do transport materiałów, gdzie występują oleje i tłuszcze roślinne lub zwierzęce. ( ziarna, rzepak i pasza, kompost, trociny) Taśma znajduje swoje zastosowanie w przemyśle przetwarzającym ziarna, produkty sojowe, celulozę, wiórki drzewne oraz nawozy. Przeznaczona do transportu materiałów gdzie pojawia się agresywny materiał na okładce bieżnej i na brzegach taśmy.
GMG Wysoka odporność olejowa na występujące oleje mineralne, olej napędowy, terpeny, wiórki drzewne. Ten typ taśmy odporny jest na lilaminę stosowaną w zakładach azotowych.
KMOR Średnia olejo i tłusczoodporność , trudnozapalność z okładką nośna wykonaną zgodnie z normą DIN EN ISO 340:2007 oraz antystatyczność wg normy DIN EN ISO 284:2004 .
SMOR Średnia olejo i tłusczoodporność , trudnozapalność z okładką nośna wykonaną zgodnie z normą DIN EN ISO 340:2007 oraz antystatyczność wg normy DIN EN ISO 284:2004 .

 

Wszystkie taśmy przenośnikowe posiadają właściwości antystatyczne zgodnie z normą DIN EN ISO 284-2004. Odporność na oleje zależy od konstrukcji taśmy (stosunek okładki, rdzenia, cięte lub zalewane brzegi, z lub bez okładki bieżnej). Taśmy dostępne są w różnych konstrukcjach i strukturach, począwszy od gładkich, Super grip, Fine grip, Noppen czy Chevron.


Taśmy olejo i tłuszczoodporne znajdują zastosowanie:

  • przemysł cementowy
  • recycling oraz maszyny do kompostu
  • transport złomu, metali
  • przemysł drzewny
  • transport ścieków i zanieczyszczeń
  • przemysł papierniczy
  • transport nawozów
 

 

 

ISO Certification      
oil grease resistant conveyor belts

na vrh