Print Email

TAŚMY TRUDNOZAPALNE


Podczas przenoszenia niektórych materiałów, może pojawić sie problem wystąpienia samozapłonu taśmy lub przenoszonego materiału. Dlatego, w celu podniesienia bezpieczeństwa inżynierowie SAVA opracowali specjalnego rodzaju ogniotrwałą mieszankę.


W zależności od rodzaju transportowanego materiału oraz zastosowania wyróżniamy następujące typy taśm:

 • K: trudnozapalna okładka wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 340:2007 o właściwościach antystatycznych zgodnie z normą DIN EN ISO 284:2004
 • K-MOR: olejo i tłuszczoodpona okładka, ognioodporna wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 340:2007 o właściwościach antystatycznych zgodnie z normą DIN EN ISO 284:2004
 • S: trudnozapalna okładka z gumową okładką lub bez, wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 340:2007 o właściwościach antystatycznych zgodnie z normą DIN EN ISO 284:2004
 • S-MOR: olejo i tłuszczoodporna okładka, ognioodporna wyprodukowana zgodnie z normą DIN EN ISO 340:2007 o właściowściach antystatycznych zgodnie z normą DIN EN ISO 284:2004
 

Trudnozapalne taśmy przenośnikowe znajdują zastosowanie w:
 • heating stations, power stations and garbage incinerating plants ciepłowniach, elektrociepłowniach, spalarniach śmieci
 • coal loading, coal transportation  ładowaniu i transporcie węgla
 • steelworks and foundries hutach i odlewniach
 • closed conveyors zamkniętych przenośnikach
 • flammable goods towarach łatwopalnych
 • potentially explosive areas obszarach potencjalnie zagrożonych wybuchem
 • near flame sources pobliżu źródła ognia
 • tunnel constructions budownie tuneli
   
 
self extinguishing conveyor belts self extinguishing conveyor belts
 

 

ISO Certification   self extinguishing conveyor belts

na vrh