Print Email

VIRTUAL DEVELOPMENT OF GASKETS WIRTUALNE PROJEKTOWANIE


Większość uszczelek opracowujemy w środowisku wirtualnym. Wirtualne projektowanie oraz prototypowanie jest nowoczesnym podejściem interdyscyplinarnym zorientowanym na projektowanie rozwiązań najkorzystniejszych od strony wzornictwa oraz kosztów.
Nawiązując ścisłą współpracę z naszymi klientami bierzemy pod uwagę ich wymagania co do funkcjonalności oraz ograniczenia. Projektowanie wirtualne wspierane jest przez nasz Dział Badań i Rozwoju.


Prototypy wirtualne są poddane analizie komputerowej oraz symulacjom z wykorzystaniem oprogramowania i narzędzi Marc and Marc Mentat , określa się optymalny przekrój uszczelki, ocenia dobór materiału oraz sprawdza naprężenia i odkształcenia przekroju uszczelki podczas pracy. Dane wejściowe dostarczane są przez klientów bądź uzyskiwane z pomiarów wykonanych przez nasze akredytowane Laboratorium Centalne.


Następujące dane są niezbędne do przeprowadzenia symulacji cyfrowej:

  • rysunek 2D lub 3D CAD przekroju uszczelki oraz części montażowych zgodnie z wymaganiami klienta.

  • właściwości mechaniczne uszczelki, które sprawdzane są w Laboratorium Centralnym Laboratory of Savatech.

  • sposób aplikacji uszczelki oraz siły działąjące na uszczelkę

  • rodzaj materiału z jakiego wykonane są części przylegające do uszczelki

  • kryteria optymalizacji przekroju uszcelki

Symulacja cyfrowa przeprowadzana jest dla wszystkich rodzajów produkowanych przez nas uszczelek instalowanych w drzwiach i oknach, drzwiach garażowych, fasadach, tunelach, ekranach akustycznych, urządzeniach gospodarstwa domowego itp

Zoptymalizowaliśmy kształty oraz dobraliśmy najbardziej odpowiedni rodzaj gumy dla uszczelek używanych w budownictwie. Dodalismy wartość do naszych produktów poprzez zmniejszenie siły zamykania okien oraz wydłużenie życia uszczelki. W razie potrzeby, wynik symulacji cyfrowej może być certyfikowany poprzez mierzenie siły zamykania uszczelki zgodnie z SIST EN 12365. Możemy także przeprowadzić testy zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta.


Prikaz porazdelitve napetosti v tesnilu med zapiranjem

Rozkład sił podczas zamykania

 Siła zamykająca uszczelki

 


na vrh